Bulacan Polytechnic College Your Partner to Reach the World

Equip Students with the necessary technological & intellectual capacity to face fast changing demands of modern Technology.

Admin Office
044-8026716
09177111690
vpaa@bulacanpolytechniccollege.com
bulpolycol@bulacan.gov.ph
bulpolycol@yahoo.com
bulpolycol@gmail.com
Registrars Office
044-7962306
09177111690
registrar@bulacanpolytechniccollege.com
For TechVoc and SHS
Ma`am Jamie 09358509928
Degree Courses
Ma`am Princen 09276064327
MIS Office
044-8026521
misoffice@bulacanpolytechniccollege.com

Vision

The Bulacan Polytechnic College envisions to become a lead provider of quality and affordable technical-vocational, entrepreneurial and technological education, and a producer of highly competent and productive human resource.

  • Quality Education
  • Highly Competent
  • Affordable

Announcements

Ika-17 ng Nobyembre, 2020

BPCians:

PABATID!

SUSPENSIYON NG KLASE MULA NOB. 18-21

Ito ay matapos makuha ang datos mula sa mga nagsagawa ng online classes ngayong araw na ito at LUMABAS NA SA KABUUAN AY WALA PA SA 50% NG ORIHINAL NA BILANG NG NAG O-ONLlNE CLASSES  ang nagkaroon ng kakayanang makadalo sa klase dahil sa kawalan pa rin ng kuryente, internet connection at pagbaha sa ilan pang lugar. Magsasagawa na lamang tayo ng make up classes sa hinaharap na panahon upang matugunan pa rin ang itinakdang araw ng pasok ng DepEd, TESDA at CHED.

Keepsafe and Godbless us all

Ika-17 ng Nobyembre, 2020

BPCians:

PABATID!

SUSPENDIDO ANG MIDTERM EXAMS.

Ito ay isasagawa na lamang sa ika-23 hanggang ika-28 ng Nobyembre. Ito ay bilang pagbibigay alang-alang sa mag kasalukuyan pa ring walang kuryente, binabaha at wala pa ring internet connection. Nililinaw muli na sa pagsasagawa ng mga online classes, ang mga guro ay inaatasang magbigay ng mga konsiderasyon sa mga mga mag-aaral na wala pa rin kuryente, binabaha pa rin at may intermittent internet connection. Bigyan ng pagkakataon ang mga naturang apektadong mag-aaral na makapagpasa ng mga activities ng walang kabawasan sa marka kahit mabalam ang pagsusumite. Kailangan lamang na makapagpasa sila ng excuse letter na pirmado ng kanilang mga magulang sa kanilang pagbabalik-klase. Para sa kaalaman at pagtalima ng lahat. Patuloy nawa tayong ingatan at pagpalain ng Panginoon.

MGA KARANIWANG KATANUNGAN SA DALUBHASAAN:

TANONG: Paano po ba ma-admit sa Senior High School?

SAGOT: Narito po ang link para sa Admission sa Senior High School => bit.ly/BpcShs

*************************************

TANONG: Paano po ba ma-admit, mga requirements at kurso sa incoming freshmen at transferees sa kolehiyo (TECH-VOC PROGRAMS)?

SAGOT: Narito po ang link para sa Admission ng Tech-Voc Programs => bit.ly/BpcTechVocAdmission

*************************************

TANONG: Paano po ba ma-admit, mga requirements at kurso sa incoming freshmen at transferees sa kolehiyo (DEGREE AT ACT PROGRAMS)?

SAGOT: Narito po ang link para sa Admission ng Degree at Act Programs => bit.ly/BpcDegreeActAdmission

*************************************

TANONG: May examination po ba para sa mga incoming freshmen?

SAGOT: Tanging mga CHED courses lamang po ang may examination, ang mga TECH-VOC courses naman po ay kinakailangan na lamang ipasa ang dokumento pagkatapos makapasa sa online interview ayon sa BOT Resolution No. 006, s. 2020. Narito po ang link para online entrance examination=> bit.ly/bpcOnlineExamination

*************************************

TANONG: Paano po makakapag-enroll ang incoming SHS, freshmen at transferees?

SAGOT: Narito po ang link para sa Steps at Procedures ng inyong pag-eenroll => bit.ly/bpcEnrollmentForNewStudent

*************************************

TANONG: Paano po makakapag-enroll ang mga old students at returnees?

SAGOT: Narito po ang link para sa Steps at Procedures ng inyong pag-eenroll => bit.ly/bpcEnrollmentForOldStudent

*************************************

TANONG: Kailangan pa po ba ang class cards sa enrollment?

SAGOT: Hindi na po, dahil ang inyong grade ay makikita na agad sa portal.

*************************************

TANONG: Kailan po pupunta sa eskwelahan para makuha ang opisyal na Certificate of Enrollment at ano ang kailangang dalhin?

SAGOT: Hintayin na lamang ang schedule sa inyong portal, dahil kailangang limitahan ang bilang na pupunta sa dalubhasaan. Ihanda ang 50.00 pesos para sa PTCA para sa mga DEGREE at TECHVOC courses. Sa Senior High School naman ay 565.00 sa miscellaneous fee at 50.00 pesos sa PTCA.

*************************************

TANONG: Maaari po bang mag-onsite enrollment?

SAGOT: Maari, tuwing MARTES at HUWEBES. Kung ikaw ay dalawamput isang taong gulang o hindi lalampas sa animnapung gulang na nakasaad sa IATF guidelines. Kung sakali man ikaw ay hindi saklaw sa nakasaad na gulang, ang iyong magulang o guardian ang maaaring mag-enroll para sa iyo. Kinakailangan muna na tumawag sa 796-2306 para magpalista.

*************************************

TANONG: Maaari po bang mag-onsite Admission?

SAGOT: Maari, tuwing MIYERKULES at BIYERNES. Kung ikaw ay dalawamput isang taong gulang o hindi lalampas sa animnapung gulang na nakasaad sa IATF guidelines. Kung sakali man ikaw ay hindi saklaw sa nakasaad na gulang, ang iyong magulang o guardian ang maaaring mag-enroll para sa iyo. Kinakailangan muna na tumawag sa 802-6716 o 09177111690 para magpalista.

=> bit.ly/BpcDegreeActAdmission

=> bit.ly/BpcTechVocAdmission

*************************************

TANONG: Paano po kapag nagkaroon ng problema sa Enrollment Code, Username, at Password?

SAGOT: Tumawag lamang po sa 802-6716 / 802-6581 / 09177111690 o mag-email sa misoffice@bulacanpolytechniccollege.com Ipinababatid po na ang ating dalubhasan ay makakasagot lamang sa inyong katanungan tuwing Lunes hangang Sabado, simula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon.

*************************************

TANONG: Paano po kapag nagkaroon ng problema sa Student Grade at Student Information?

SAGOT: Tumawag lamang po sa 7962306 / 802-6581 o mag-email sa misoffice@bulacanpolytechniccollege.com Ipinababatid po na ang ating dalubhasan ay makakasagot lamang sa inyong katanungan tuwing Lunes hangang Sabado, simula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon

*************************************

TANONG: Kapag po ba nakapag-login na sa BPC Student Portal maaari ng baguhin ang password?

SAGOT: OO, ngunit tinatagubilinan kayo na gumamit ng secure na password at huwag itong kakalimutan.

*************************************

TANONG: Papaano po ang Online Class?

SAGOT: Ang dalubhasaan ay may learning management system na BPC eLearning ito ay matatagpuan nyo sa inyong Student Portal sa darating na pasukan.

*************************************

TANONG: Papaano po ang tinatawag na Modular?

SAGOT: Kayo ay magkakaroon ng printed na module or kung kayo ay mga flash disk ay maaari kayo makakuha ng soft copy.

*************************************

TANONG: Kailan po ang pasukan?

SAGOT: Tentative ay sa ika-24 ng Agosto. Hintayin na lamang ang opisyal na announcement sa inyong portal, sa FB Page bpcMalolosMainCampus at sa ating website bulacanpolytechniccollege.com

Opening of class will be on September 21, 2020.

Online orientation will be conducted simultaneously. To be updated please follow the BPC official FB page =>https://www.facebook.com/bpcMalolosMainCampus

Bulacan Polytechnic College

Bpc is consistently making difference in giving quality and affordable education to all bulacenios from senior high school to technical vocational courses to degree courses so you’ll have a lot of programs to choose from.

Degree Courses

Technical-Vocational

Senior High School